top of page
  • ton7307

De Organisatiekracht van Jouw Kernwaarden


Wat spinazie is voor Popeye, zijn kernwaarden voor jouw organisatiekracht.

Een sterke duidelijke omschreven cultuur is onmisbaar voor een organisatie. Managementgoeroe Peter Drücker stelt het zelfs als volgt: ‘Culture eats strategy for breakfast’. Hij bedoelt ermee dat je nog zo’n slimme strategie kunt hebben, als je niet eerst je bedrijfscultuur en personeel op orde hebt, zal de strategie niet werken.

Met de juiste cultuur kun je medewerkers aantrekken, binden, inspireren en motiveren. Maar ook voor klanten c.q. de doelgroep geeft het een herkenbare identiteit waar ze mee kunnen of willen identificeren. In die zin is het een manier om klanten aan te trekken die bij jouw passen. Kernwaarden vormen de kern van die cultuur. In plaats van (kern)waarden kom je ook begrippen tegen zoals values, principles of beliefs.Het waarom van kernwaarden

Goede kernwaarden dragen de wortels van leiderschap. Het is een boodschap die gevolgd wil worden. Bij veel bedrijven worden de kernwaarden weliswaar benoemd maar blijven ze vooral een papieren tijger. Dat is jammer want potentiële klanten ontlenen er wel hun verwachtingen aan. Op het moment dat hun realiteit onderdoet voor de verwachting die bijvoorbeeld door middel van de website of andere communicatiekanalen verspreid, raken klant in verwarring.


Hoe dichter de kernwaarden bij jouw persoon staan, hoe aannemelijker het is dat je ook overeenkomstig de kernwaarden handelt. Dat is ook één van de redenen waarom de bedrijfsstrategie begint bij de ondernemer zelf. De kernwaarden zijn de spiegel van de ziel, de authentieke drijfveer achter jouw ondernemerschap. Het geeft jouw bedrijf een identiteit waar potentiële klanten zich kunnen identificeren.Effectief kernwaarden bepalen

Hoe kun je nu snel en praktisch de kernwaarden voor een grotere groep bepalen? De beproefde manier is om je team te gaan zitten en een lijst samen te stellen met de toppers uit je bedrijf. Wie zijn nu de mensen die je graag naar jouw klant? Dan bekijk waarom je precies deze mensen kiest. Zijn ze positief, zijn ze slim of zetten ze de klant altijd op één? Dat groepeer je en zo (simpel) kies je je kernwaarden.


Binnen een grotere groep is het belangrijk dat je als leider de kernwaarden blijft benadrukken in woorden, daden ,verhalen en voorbeelden. Als leider ben jij het boegbeeld van de kernwaarden. Mensen doen immers niet wat je zegt, ze doen wat jij doet.De kernwaardencheck

Aan de hand van 5 stellingen kun je snel vaststellen hoe het binnen jouw organisatie met de kernwaarden staat.

  1. Ons bedrijf heeft kernwaarden;

  2. Iedereen kent de kernwaarden;

  3. Iedereen weet wat de kernwaarden inhouden;

  4. Iedereen handelt consistent met de kernwaarden;

  5. Onze klanten baseren hun verwachtingen op onze kernwaarden en ervaren die ook als ze zaken met ons doen.

Regelmatig geef ik workshops of lezingen over samenwerking binnen bedrijven. Ik vraag altijd naar de kernwaarden. De ervaring is dat het vaak stokt bij vraag 3. Zonde als hierdoor slimme strategische plannen hun potentie niet bereiken.Het ‘spinazie-effect’ in de praktijk

Een vaak aangehaald voorbeeld is Coolblue.

Hoe kan het dat Coolblue in een sterk verzadigde markt zo succesvol is geworden? Dat heeft alles te maken met hun costumer intimacy waarbij ‘alles wordt gedaan voor een glimlach op het gezicht van de klant’. Dat is geen papieren quote bij Coolblue. Dat is de essentie van hun dagelijkse handelen. De kernwaarden die zij hanteren zijn:

  • Eigenzinnig: dus een beetje anders;

  • Gewoon doen: elke dag een beetje beter;

  • Vrienden: eerlijk en direct;

  • Flexibel: durven veranderen.

Klinkt simpel. Is het feitelijk ook. Maar je moet het wel in woord en daad, in hart en ziel uitdragen. Coolblue bewijst de werking het 'spinazie-effect'. De resultaten mogen er zijn.Terug naar het Canvas Organisatiekracht

Je ziet dus dat organisatiekracht meer vernuft vraagt dan het bedenken van slimme acties en mijlpalen. De kernwaarden als onderdeel van de cultuur en identiteit van jouw bedrijf vormen de basis voor de social proof. De company setting kunnen niet zonder die social proof.

12 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page