top of page

Privacy

Soons Company V.O.F. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens met uw toestemming. Soons Company V.O.F.  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. De consument heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens. Soons Company V.O.F. gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren: Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Soons Company V.O.F. fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Soons Company V.O.F. verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.

bottom of page